Het mijnbouw-wandelpad
Standplaatsen van de infopanelen en –lessenaars
Als u de tekst aanklikt, komt u op het bewuste infopaneel of de bewuste lessenaar.
1 start bij het Mijnbouwmuseum
4 Het “oude ziekenhuis”
5 De Petrus-kerk: een van de oudste protestantse kerken in Hochsauerland
6 Centrum van Ramsbeck met de voormalige bewerkingsinstallaties
9 Montan-archeologie op de Bastenberg
7 Geitenweiden van de Ramsbecker mijnwerkers
13 Uit de geschiedenis van Ramsbeck
15 De Josephus-mijngang
14 Rookgaskanaal met twee kamers
20 De mijnbouw in Ramsbeck rond het midden van de 19de eeuw
21 De zogeheten waterburcht
22 Het industriële complex “auf dem Werdern”
24 De Bremsberg
25 Bewerkingsbedrijf aan de Dörnberg
26 Willibald-mijngang IV
30 Willibald-mijngang III
28 Ertsbewerkingscomplex “Willibald”
17 De Ramsbecker hoogoven
36 De nederzetting “Am Eickhagen”
33 Mijnbouwkolonie Andreasberg
37 De katholieke parochiekerk St. Margaretha
38 De Ramsbecker molen
12 Dagbouwmijnen: sporen van de historische mijnbouw
40 Het ziekenhuis St. Jozef
2 Het Duitse kozijn
3 Toen het “boemeltje” nog door het Valme-dal reed
8 Gedenkkruis voor de gestorven mijnwerkers
10 Montan-archeologie in de Bastenberg
11 Schoorsteen van de voormalige lood- en metaalhoogovens en rookgaskanaal
16 Vleermuizen van de mijngangen in Ramsbeck
18 Model van een verkleiningsinstallatie ter bewerking van het erts
19 Hulpjes op de Bastenberg
23 Voormalige buurt van de hoogovenarbeiders
27 De heilige Barbara: patrones van de mijnwerkers
29 “Ertsengel” aan de leesband: vrouwenarbeid in de mijnbouw
31 Het “opzichterslied”
32 De Willibald-steenberg (Natura-2000 terrein)
34 De afvalvijver boven de ertsbewerking “Willibald”
Naar de kaart
Naar het mijnbouw-wandelpad
Drukversie
35 Afwatering van de Willibald-steenberg
39 De eerste Ramsbecker apotheek en het warenhuis van de familie John Marcus
41 Het voormalige verlaadstation van het ertsconcentraat
mywebsite020001.jpg
De panelen en lessenaars werden gemaakt door
Naar de startpagina
Mijnbouw-wandelpad
Vereiniging Vrienden van het Sauerlandse Mijnbouwmuseum Bestwig-Ramsbeck e.V.